روایت کوچک (خُرده روایت)

روایت کوچک (خُرده روایت)
Little Narrative
از کتاب "فرهنگ پسامدرن"، عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، 1393
صفحات 336 و 337

از متن:
"...در وضعیت پسامدرن و تأکید آن بر تفاوت¬ها، و در شرایطی که امکان ائتلاف¬های بزرگ(سیاسی،علمی، فرهنگی عقیدتی و غیره) در خدمت استراتژی¬های کلان ممکن نباشد ائتلاف¬ها و دخالت¬های کوچک، موقتی و محلی، برای دستیابی به اهداف تاکتیکی کوتاه مدت و مشخص بدیلی برای روایت¬های کلان مدرنیته به شمار می¬آید

micronarrative 1

 

micronarrative 2

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی