تاریخِ خُردهای من

بهزاد خسروی نوری

behzad khosravi

ساختار این متن بيانيه‌وار است و به مرور به روز خواهد شد. هر قسمت اين بيانيۀ تاريخ خُرد مدخلي است براي داستان و بحثي جديد كه كم‌كَمك، هم از منظر نظري و هم از جايگاه روايي و قصه گويي، شرح و بسطش خواهم داد.
سي و دو ی اول:
۱- تاریخ خرد لحظه‌هاي پنهان‌شده زير سايۀ كلان‌روايت تاريخ است.
۲- تاریخ خرد روان است و آزاد.
٣- تاریخ خرد خود را در لفافۀ شنیده شده‌ها نمی‌‌پیچاند و سیالیت را تمرین می‌کند.
٤- تاریخ خرد روایت سیال زندگی‌ است.
5- تاريخ خرد خبر از نادیده‌ها و نشنیده هایی می‌دهد که وجودشان به حاشیه رفته است و گویا وجود ندارند.
٦- تاریخ خرد نفس جاری زندگی‌ است.
٧- تاریخ خرد کنجکاو است و پرسشگر. به آسانی‌ نمی‌پذیرد و سوال می‌کند و در پی‌ قصۀ دیگری است.
٨- تاریخ خرد در جست‌وجوی آن چیز دیگر است.
٩- تاریخ خرد می‌تواند روش نگاه به تاریخ باشد. تاریخ خرد می‌تواند قصۀ من باشد از یک امر واقع.
١٠- تاریخ خرد نامۀ من است به عمویم وقتی‌ ۱۵ ساله بودم. وقتی‌ ۱۵ سالگی را دوره خلأ نامیده بودم و عمویم از آن سوی آب سراسیمه نامه‌ای‌ در جوابم نوشت و از ضرورت جوانی و امید به آینده خبرم داد.
١١- تاریخ خرد نوستالژیاي تاریخ نیست. به گذشته نگاه نمی‌کند که احساس غربت و از دست رفتگی پدید آورد.
١٢- تاریخ خرد دوباره نگاه کردن فیلم ایثار تارکوفسکی است.
١٣- تاریخ خرد پیشنهاد دوباره دیدن می‌کند؛ دوباره خواندن، دوباره شنیدن، دوباره بودن.
١٤- تاریخ خرد کلان‌روایت تاریخ را فراموش نمی‌کند.
١٥- تاریخ خرد فرار از مدرسه است برای دیدن فیلم فجایع جنگ و پس از ساعتها انتظار در صف، مجبور به دیدن سرزمین سکوت و تاریکی‌ ورنر هرسوگ شدن.
١٦- تاریخ خرد پوشیدن پالتوی گشادِ پدر است در سرمای بهمن ماه در صف‌های جشنواره در سینما عصر جدید.
١٧- تاریخ خرد خواندن بار هستی‌ میلان کوندرا است، بعد از کیمیاگر پائولو کوئیلو، بعد از پیامبر جبران خلیل جبران.
١٨- تاریخ خرد دوباره کنجکاو شدن است به آنچه که فکر می‌کنیم می‌دانیم.
١٩- تاریخ خرد خواندن دوبارۀ مراقبت و تنبیه فوکو است در متروي استکهلم.
٢٠- تاریخ خرد لحظۀ ایجاد تردید است به آنچه می‌دانستی.
٢١- تاریخ خرد مقاومت است در برابر عادت گرایی و انفعال.
٢٢- تاریخ خرد بازتاب اجتماعی است برآمده از خود باز تابندگی.
٢٣- تاریخ خرد قصۀ من‌ها است.
٢٤- تاریخ خرد مشکل من با تایپ نیم‌فاصله‌ها است.
٢٥- تاریخ خرد ظرفیت فعال‌سازی آن چیز دیگر است.
٢٦- تاریخ خرد نگاه کردن به "عکس از خود" پدربزرگ است در لباس پارتیزانی.
٢٧- تاریخ خرد کنجکاو است.
٢٨- تاریخ خرد دلیل تکرار "تاریخ کنجکاو است" است.
٢٩- تاریخ خرد قصه‌گو است و داستان سرا.
٣٠- تاریخ خرد رابط پدیده‌های نامربوط است.
٣١- تاریخ خرد خیال‌پرداز است.
٣٢- تاریخ خرد پیوند میان تاریخ و زندگی‌ است.
ادامه دارد...

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی