تازه نفس ها

 از مستند "تازه نفس ها"ی کیانوش عیاری، تهران: تابستان 1358

taze-nafasha
taze-nafasha10
taze-nafasha11
taze-nafasha12
taze-nafasha13
taze-nafasha2
taze-nafasha3
taze-nafasha4
taze-nafasha5
taze-nafasha6
taze-nafasha7
taze-nafasha8
taze-nafasha9

 

 

برچسب ها: انقلاب, دهه 1350

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی