نــظــر

سی‌ و سه‌‌‌ی دوم

سی‌ و سه‌‌‌ی دوم

  نوشته‌‌ی بهزاد خسروی نوری در نظریه انتقادی و به صورت مشخص پسامدرنیسم، روایت کلان، ایده‌‌ای انتزاعی است که قرار...

ادامه مطلب

وقتی حاشیه خون حاشیه را می‌‌خورد
دهه 1380

وقتی حاشیه خون حاشیه را می‌‌خورد

(بر اساس نوشته‌‌ای از ثمیلا امیرابراهیمی،1395) 1."زندگی خُرد" حاصل روایت‌‌های خُرد است. شکلی که خودت برای خودت تعیین می‌‌کنی....

ادامه مطلب

مطلبی از سایت آسو: نبردی که در آن بازنده شدیم
جنگ

مطلبی از سایت آسو: نبردی که در آن بازنده شدیم

سوِتلانا آلکسیویچ: سخنرانی دریافت جایزه‌ی نوبل ادبیات۲۰۱۵   تصویر بزرگ تاریخ را انسان‌های «بزرگ» و وقایع عظیم می‌سازند....

ادامه مطلب

تاریخِ خُردهای من

تاریخِ خُردهای من

بهزاد خسروی نوری ساختار این متن بيانيه‌وار است و به مرور به روز خواهد شد. هر قسمت اين بيانيۀ تاريخ خُرد مدخلي است براي...

ادامه مطلب

رو به تاریخ خُرد
دهه 1380

رو به تاریخ خُرد

  عکس: اسماعیل قنواتی   برایم غریب و در عین حال شورآفرین است اوقاتی که برمی‌خورم به موقعیت‌هایی که کلان به نظر...

ادامه مطلب

زیر سایۀ کلان روایت ترجمه و تألیف: بهزاد خسروی
دهه 1390

زیر سایۀ کلان روایت ترجمه و تألیف: بهزاد خسروی

استفان جیجارتو مقاله خود دربارۀ تاریخ خُرد را با این جمله آغاز می‌کند: خدا در جزئیات است.وقتی‌ راجع به تاریخ خُرد صحبت می‌کنیم...

ادامه مطلب

روایت کوچک (خُرده روایت)

روایت کوچک (خُرده روایت)

روایت کوچک (خُرده روایت)Little Narrativeاز کتاب "فرهنگ پسامدرن"، عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، 1393صفحات 336 و 337 از متن:"...در...

ادامه مطلب