درباره پروژه


در "زندگی خُرد" تلاش می‌کنیم که روایت‌های حاشیه‌ای و کمتر شنیده شده از زندگی ایرانی را وسط بگذاریم. حرف‌ها، تصویرها و زندگی‌هایی که از سال‌های انقلاب تا امروز میان اتفاق‌ها و اندیشه‌های ملتهب گم شده‌اند. زندگی روزمره‌ی مردم زیر سایه‌ی کلان روایتِ جنگ در دهه‌ی 60، روایت‌های مخفی شده زیر خوانش‌های پر تب و تاب از دهه‌های مختلف به واسطه‌ی نگاه‌های صرفاً ایدئولوژیک. تصاویری از شیوه‌های زیستِ گروه‌هایی که در برابر انفعال، عادت یافتگی و سرسپردگی جامعه، به شکلی رهاتر و خودآیین‌تر زندگی کرده و می‌کنند.
خواستمان بیرون کشیدن این تکه‌هایِ در کنار و پنهان است و برای انجام این کار، ابتدا به محتواهای در دسترس‌تر مراجعه می‌کنیم: فیلم‌های مستند، عکس‌ها، رمان‌ها، شعرها، وبلاگ‌ها و حتی اشیاء.
در این راه، امکان و ادعای به دست دادن تصویری "جامع" از زندگی خُرد ایرانی در سال‌های انقلاب تا امروز را نداریم و در عوض به دنبال تولید یک خوانش متکثّریم. سایت و پیش از آن، صفحه‌ی فیسبوک زندگی خُرد را هم راه انداخته‌ایم تا شاید امکان گفتگو و مشارکت با مخاطب خودش را پیدا کند. این تکثّر ممکن نمی شود مگر با همیاری کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند در هر دهه به این کار، محتواهای جدیدی اضافه کنند.
به طور خاص، تمایل و تمرکز ما در ابتدا بر روی دهه‌ی 1360 است. اگر شما بتوانید در این فضا از احوال و نشانه‌های زندگی خُرد و غیر رسمی خودتان و دیگران برای ما چیزهایی بفرستید، اگر مایل باشید بخش‌هایی از دفترچه‌ی خاطراتتان در دهه ی 60 را در اختیارمان بگذارید یا از زندگی آن روزهایتان برایمان بگویید ما را در این مسیر همراهی کرده‌اید. هم‌چنین اگر بخواهید می‌توانید خوانش‌های خودتان را از این فضاها راه بیندازید و در این باره برایمان بنویسید.
در بررسی‌هایمان برای دهه‌های بعد، برخی رمان ها، مجموعه شعرها، وبلاگ‌ها، فیلم‌های مستند و... نقش‌های مهمی دارند. به مرور لیستی از مدخل ها و مصداق‌های مشخص‌تری که شما می‌توانید حول آن‌ها برایمان بنویسید را منتشر می‌کنیم. قرار نبوده و نیست که این صفحه خطابه های یک طرفه صادر کند، شما هم یک تکّه بچسبانید.

زهرا ملوکی- پیروز کلانتری